Emam Abdel Motelleb Soliman

Emeritus Professor at Structural Engineering


Career Information

Emeritus at : 2017-11-11
Professor at : 2003-03-31
Assistant Professor at : 1997-06-30
Teacher at : 1991-11-25
Teacher Assistant at : 1983-05-24
Demonstrator at : 1980-09-16

Academic Information

Ph.D. : 1991-06-27 From جامعة براون شفايج - ألمانيا
M.Sc. : 1983-03-01 From كلية الهندسة - جامعة عين شمس
Graduation : may / 1980 From كلية الهندسة - , جامعة عين شمس